Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Mở chức năng thương nhân Moss Elbeland (24 225)

Recommended Posts

Tọa độ của Thương nhân Moss Elbeland - 24 225
1. Mastery Accessory Box.
 • Phí - 1 Jewel of Bless
Thời gian: Vĩnh viễn
 • Khuyên trái, khuyên phải từ 1 đến 3 OPT
 • Jewel of Bless
 • Jewel of Soul
 • Riing/Pendant EXL các loại
-------------
2. Miracle Box Shop
 • 1 Miracle Coin = 50 WCoin
 • 100 Miracle Coin = 4750 WCoin
Thời gian kết thúc: 0h00 ngày 06.07
 • Khuyên trái, khuyên phải từ 1 đến 3 OPT
 • Jewel of Bless
 • Jewel of Soul
 • Riing/Pendant EXL các loại
 • Decoration Ring
 • Three Vacancies
 • Các loại Bless of Light
 • Sừng Gẫy
 • Green chaos box - Dark Transformation Ring 3 ngày.
 • Dark Transformation Ring. Sửa bằng Jewel of Bless và cần sửa trước 1 độ bền. 0 độ bền sẽ không thể sửa được.

Lưu ý: Các vật phẩm sẽ được bổ sung vào danh sách nếu thấy cần thiết, thông thường mọi vật phẩm bổ sung sẽ xuất hiện sau mỗi ngày kể từ 4h00.

Vui lòng chạy lại launcher để cập nhật bản mới nhất

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...