Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Lỗi đồ họa giá Set Ruud EE và EMG

Recommended Posts

Hiện nay khi xem giá đồ Ruud EE và EMG sẽ hiển thị 30.000 Ruud, tuy nhiên giá thực tế là 50.000 Ruud. Điều này là do LifeMU đã đồng bộ giá các cục chuyển đổi qua lại (đều 10.000 Ruud),
Mọi người vui lòng chạy lại Launcher để cập nhật thông tin chính xác nhất.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...