Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Bổ sung Bùa Sát Thương Hoàn Hảo Master (Danh Vọng)

Recommended Posts

Do LifeMU nhận thấy thiếu bùa này lượng damg giảm khá nhiều, dẫn đến việc PVP trong các Event Full Buff trở nên khó khăn hơn. Bùa Hoàn Hảo Master sẽ tăng 25% damg hoàn hảo (tức damg hoàn hảo sẽ cao hơn 25% chứ không phải mỗi tỷ lệ xuất hiện). Mức giá:
  • 40/200/600 WCoin (Ngày/Tuần/Tháng)
  • 120/600/1800 GP (Ngày/Tuần/Tháng)
Mọi người vui lòng chạy launcher để cập nhật.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...