Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Sự kiện Miracle Box lần 2 (Danh Vọng)

Recommended Posts

Thời gian diễn ra: Từ 20h00 ngày 10.07 đến 0h00 ngày 18.07
Cách thức chơi Coin:
  • Mua Miracle Coin tại Cash Shop (50 wcoin 1 đồng hoặc 4750 wcoin 100 đồng)
  • Tìm đến NPC Moss Elbeland (24 225)
  • Chọn dòng Miracle Box Shop
Lưu ý: Các vật phẩm khác sẽ được bổ sung vào danh sách nếu thấy cần thiết, thông thường mọi vật phẩm bổ sung sẽ xuất hiện sau mỗi ngày kể từ 4h00. Mọi người nên cập nhật thường xuyên topic này và diễn đàn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bổ sung: Three Vacancies (update ngày 12.07) Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận này

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bổ sung Jewel of Bless, Jewel of Soul (update ngày 17.07). Hết ngày 17.07 event đợt 2 sẽ chính thức kết thúc

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...