Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Talisman of Ascension (TOA) và cách nâng cấp lên TOA cấp cao hơn

Recommended Posts

Thông tin cơ bản
  • Tăng 50%, 100% và 200% exp (lần lượt là I, II và III)
  • Chỉ sử dụng được 1 TOA (không thể dùng cùng lúc vào loại TOA)
  • Có thể treo cửa hàng, giao dịch
  • Sử dụng vĩnh viễn không mất độ bền

 TOA I.png

Cách kiếm TOA I: Tại sự kiện Miracle Box Shop

image.png

 

Cách nâng cấp lên TOA II và III

  • Để nâng cấp lên TOA II cần 4 TOA I. Chọn dòng TOA II tại Thương nhân Moss Elbeland và tiến hành quy đổi
  • Để nâng cấp lên TOA III cần 8 TOA II. Chọn dòng TOA II tại Thương nhân Moss Elbeland và tiến hành quy đổi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...