Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Mở chức năng đổi OPT EXL cho Vũ Khí Rồng (AA)

Recommended Posts

Để thêm OPT EXL cho Vũ Khí Rồng, người chơi cần 2 Vũ Khí Rồng cùng loại. Khi tiến hành đổi, sẽ random ra 1 hoặc 2 OPT.

Cách thức đổi:

  • Tìm đến thương nhân Moss Elbeland
  • Chọn Vũ khí thích hợp.
  • 2 chiếc AA +0 cùng loại sẽ đổi được 1 chiếc AA + Luck + 1,2 OPT EXL
Lưu ý: Không được đeo Vũ Khí AA cùng loại trên người khi thực hiện quy đổi (tức trong người chỉ nên để 2 cây). Nếu đeo trên người sẽ sử dụng cây đang đeo để quy đổi.

image.png

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...