Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Mở chức năng phân giải đồ (Item Decomposition) - Giai đoạn 3

Recommended Posts

Khi phân giải linh thạch và đồ thần bất kỳ, người chơi sẽ nhận được Elemental Powder. Phí phân giải - 5.000.000 Zen 1 lần.

Thu thập đủ 50 Elemental Powder, bạn sẽ nhận được Elemental Capsule.

Mở Elemental Capsule sẽ nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

  • Sách Thuộc Tính 300
  • Blessing of Spirit
  • Tradeable Seal
  • Talisman elemental Change
  • Fragment of Radiance slot (1 đến 4) - dùng để mở slot Radiance của sách thuộc tính
    • Errtel of Radiance

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...