Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Sự kiện Miracle Coin lần 5

Recommended Posts

ring pendant dac biet.jpg
 
Thời gian diễn ra: Từ 15h00 ngày 13.09 đến 0h00 ngày 21.09
 • Green chaos box - Dark Transformation Ring 3 ngày
 • Golden, Silver Sealed Box
 • Rare Item Ticket 3
 • Rare Item Ticket 4
 • Rare Item Ticket 12
 • Bùa Kết Hợp Chaos Element
 • Dark Transformation Ring 255 độ bền
 • Vật phẩm sẽ tiếp tục được cập nhật
Cập nhật sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 18.09:
 • Bỏ BOL do hiện số lượng đã ở mức khá nhiều, thêm các loại Jewel, Talisman of Luck (Bùa May Mắn).
Khi sở hữu Rare Item Ticket 3 người chơi có thể đổi được món đồ sau:
 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 1 OPT tự chọn.
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 2 OPT tự chọn.
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT tự chọn.
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 4, người chơi có thể chọn các tính năng sau

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option rank 1 của Radiance (cấp II)
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III.

Lưu ý - Sẽ không bao giờ đổi được rank 2 và 3 của Radiance. Mục đích nhằm hỗ trợ người chơi có thể thay đổi cách build.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 12, người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (theo cấp số nhân)

 • 0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12...
Cách thức chơi Coin:
 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop (50 wcoin 1 đồng hoặc 4750 wcoin 100 đồng)
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland (24 225)
 • Chọn dòng Miracle Box Shop
Lưu ý: Các vật phẩm khác sẽ được bổ sung vào danh sách nếu thấy cần thiết, thông thường mọi vật phẩm bổ sung sẽ xuất hiện sau mỗi ngày kể từ 4h00. Nếu cần thiết mọi thay đổi có thể diễn ra vào lúc 20h00 hàng ngày. Mọi người nên cập nhật thường xuyên topic này và diễn đàn. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Cập nhật sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 18.09:
 • Bỏ BOL do hiện số lượng đã ở mức khá nhiều, thêm các loại Jewel, Talisman of Luck (Bùa May Mắn).

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cập nhật sẽ diễn ra vào lúc 04h00 ngày 20.09 - ngày cuối cùng của sự kiện Miracle Coin lần 5. Bổ sung thêm TOA I (thấy nhiều anh em hỏi về vấn đề này và cũng hợp lý để mọi người có thể chuẩn bị cho đua top).

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...