Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Thông tin drop Silver và Golden Box

Recommended Posts

Silver Box
 • Ring/Pendant 2 OPT EXL
 • Bless of Light (Low và Medium) x10
 • Condor Feather
 • Ruud (1000 - 1500 Ruud)
Golden Box
 • Bless of Light (Greater) x10
 • Horn Of Fenrir
 • BKHC
 • Golden Senteces
 • Errtel of Radiance
 • Ruud (2000 - 2500 Ruud)

Silver và Golden Sealed Box chỉ có thể nhận được tại event BC, CC tầng cuối cùng, các event như Miracle và các loại Boss.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...