Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Hướng dẫn xoay Ghost horse (Ngựa Ma)

Recommended Posts

Nguyên liệu cần thiết để xoay ngựa ma (kiếm tại các event và moss giống khuyên tai)

  • Seal of Ghost Horse (x1)
  • Sculpture (x10)

Khi kết hợp thành công, sẽ random từ 1 đến 3 OPT

Để đập ngựa lên + cao, cần các cục Guardian Enhanced Stone và Elite Guardian Enhanced

Để đổi opt tím (opt pvm thuộc tính), cần co Guardian Elite Option Change

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...