Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Dịch vụ đổi class đồ Ruud (Danh Vọng)

Recommended Posts

 • Set Ruud 1 qua class khác - 50.000 Ruud.
 • Set Ruud 2 qua class khác - 100.000 Ruud
 • Set Ruud 3 qua class khác - 200.000 Ruud.
 • Set Ruud 4 qua class khác - 300.000 Ruud.
 • Set Ruud 5 qua class khác - 450.000 Ruud.
 • Set Ruud 6 qua class khác - 750.000 Ruud.
 • Vũ khí Ruud 1 qua class khác - 50.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 2 qua class khác - 100.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 3 qua class khác - 200.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 4 qua class khác - 300.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 5 qua class khác - 450.000 Ruud
Lưu ý:
 • Mọi yêu cầu đổi đồ vui lòng để vào 1 nhân vật phụ kèm phí đổi và gửi 1 chạm ghi đầy đủ thông tin đồ muốn đổi, nhân vật giữ đồ. Quá trình xử lý sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ.
 • Chỉ nhận cục Ruud hoàn chỉnh, không nhận ruud lẻ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...