Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Miracle Coin kiếm Ghost Horse (Tình Yêu)

Recommended Posts

Thời gian diễn ra: Từ ngày 15.10 đến hết ngày 22.10

List đầy đủ

 • Mysterious Stone
 • HP và SD Elite
 • Elixir Strenght, Agility, Vitality, Energy, Command
 • Guardian Enhanced Stone (đập ngựa ma + 0-9)
 • Elite Guardian Enhanced (đập ngựa mà lên + 10-15)
 • Sculpture x1 (cần 10 cái và kết hợp với Seal of Ghost Horse)
 • Seal of Ghost Horse (kết hợp với 10 Sculpture sẽ xoay ra ngựa ma 1-2 OPT)
 • Guardian Elite Option Change pcs (đủ 50 cái sẽ nhận được Guardian Elite Option Change - thêm thuộc tính cho ngựa omo hoặc đổi thuộc tính cho ngựa có sẵn dòng tím)
Cách thức chơi Coin:
 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop (50 wcoin 1 đồng hoặc 4750 wcoin 100 đồng)
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland (24 225)
 • Chọn dòng Miracle Box Shop

Hướng dẫn xoay ngựa ma - https://forum.lifemu.com/topic/158-huong-dan-xoay-ghost-horse-ngua-ma

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...