Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 15.10

Recommended Posts

bao_tri_lifemu.png
 
Thời gian dự kiến: Từ 15h00 đến 19h00
Nội dung:
 • Bảo dưỡng máy chủ.
Danh Vọng:
 • Chuẩn bị cho event CTC (DV).
 • Mở cấp độ 1200.
 • Mở Event Vua Săn Boss.
 • Giới hạn 6 acc/HWID.
 • Thêm thông báo và vòng tròn bất tử cho boss Zaikan.
 • Mở đổi class đồ Socket. Phí đổi đồ Socket - 50b/1 món.
 • Mở event Monster Soul Converter
 • Giảm thời gian xuất hiện trở lại của God Of Darkness (8h) và Core Magrify (8h) do giảm số lượng sub.
 • Thay đổi tỷ lệ drop Jewel. Jewel of Bless chỉ drop từ quái cấp độ 200 trở lên (deep dungeon 3). Map càng cao, drop càng nhiều. Những ngọc khác vẫn giữ nguyên tỷ lệ. Hiện nay tỷ giá ngọc đã ở mức hợp lý, sẽ bắt đầu thắt chặt dần.
 • Giảm số lượng sv xuống còn 5
  • Sv1, Sv2, Sv3 giữ nguyên
  • Sv4 (PVP) - Boss thế giới, Zaikan
  • Sv5 - Market
 • Mở đổi OPT thuộc tính cho Wing 4 bằng RR4
  • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.
  • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.
Tình Yêu:
 • Mở Event Miracle Coin kiếm ghost horse để chuẩn bị cho SS16.
 • Thêm thông báo và vòng tròn bất tử cho boss Zaikan.
 • Mở event Monster Soul Converter.
 • Mở bán SD và HP Elite (20 bình).
List update sẽ được cập nhật liên tục

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...