Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Bảo trì định kỳ máy chủ ngày 15.01

Recommended Posts

Thời gian: Từ 17h00 đến 20h00
Nội dung:
  • Bảo dưỡng máy chủ.
  • Fix skill Solid Protection (Life/Damage)
  • Fix công thức tính damg của Guncrasher
  • Fix Damage Punish về chuẩn với mặc định khi PVM (hiện damg PVM khá thấp)
  • Thay đổi công thức 1 số skill của Guncrasher (Bursting Flare, Ice Break)
  • Fix hiện tượng bị disconnect vào 1 số thời điểm tại Công Thành Chiến
  • Cập nhật pentagram cấp độ cao cho Newbie (khi tạo nhân vật ném box sẽ drop).
Một số thay đổi khác sẽ được cập nhật sau bảo trì. Sau bảo trì chạy launcher update bản mới để vào game.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...