Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Bảo trì định kỳ máy chủ ngày 21.01

Recommended Posts

Thời gian: Từ 16h00 đến 20h00
Nội dung:
  • Bảo dưỡng máy chủ.
  • Cập nhật lại Boss thế giới - đưa về sub-server 1.
  • Cập nhật lại event Golden Goblin. Sẽ chỉ xuất hiện tại Sub-server 1 và 3. Mỗi Map giảm xuống còn 8 con.
  • Fix công thức 1 số skill: Haste, Weakness (PVP), Innovation (PVP), Berserker, Deathside
  • Fix tính năng DEF added to Elemental DEF của Pentagram Antonia Sword.
  • Fix lỗi hiển thị Tax trên cửa hàng cá nhân.
  • Fix hiển thị skill Dark Plasma Enhanced
  • Fix Option tăng speed của Quái Điểu
  • Fix lỗi OPT tăng phòng thủ của Wings of Power.
Một số thay đổi khác sẽ thông báo sau bảo trì.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...