Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Sự kiện Miracle Box lần 1 năm 2021

Recommended Posts

Thời gian diễn ra: Từ 17h00 ngày 26.02 đến 0h00 ngày 08.03
 • Guardian Enhanced Stone
 • Elite Guardian Enhanced Stone
 • Three Vacancies
 • Mysterious Stone
 • Các loại Elixir
 • Golden, Silver Sealed Box
 • Rare Item Ticket 3
 • Rare Item Ticket 4
 • Rare Item Ticket 12
 • Pendant 1-3 Socket
 • Pendant EXL 1-3 Socket (không có OPT đặc biệt).
 • Jewel of Luck
 
Khi sở hữu Rare Item Ticket 3 người chơi có thể đổi được món đồ sau:
 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 1 OPT tự chọn.
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 2 OPT tự chọn.
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT tự chọn.
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn.
 
Khi sở hữu Rare Item Ticket 4, người chơi có thể chọn các tính năng sau
 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option rank 1 của Radiance (cấp II)
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III.
 
Khi sở hữu Rare Item Ticket 12, người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (theo cấp số nhân)
 • 0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12.
 
Cách thức chơi Coin:
 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop (50 wcoin 1 đồng hoặc 4750 wcoin 100 đồng)
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland (24 225)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...