Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Dịch vụ đổi đồ tại LifeMU (Tình Yêu)

Recommended Posts

Cách thức đổi Pendant đặc biệt sang Pendant đặc biệt Socket
 • Pendant đặc biệt + Pendant socket = Pendant đặc biệt Socket tương ứng

Ghép OPT Ghost Horse:

 • 2 Ghost Horse +15 1 OPT = 1 Ghost Horse +15 2 OPT tương đương

Ghép OPT Ice Dragon:

 • 2 Ice Dragon +15 1 OPT = 1 Ice Dragon +15 2 OPT tương đương

Ghép OPT cho Khuyên cấp 2

 • 2 Khuyên cấp 2 +15 1 OPT = 1 Khuyên cấp 2 +15 2 OPT tương đương.
 • 2 Khuyên cấp 2 +15 2 OPT = 1 Khuyên cấp 2 +15 3 OPT (chọn 1 trong các OPT của 2 khuyên trước).

Ghép OPT cho Khuyên cấp 3 (Honor)

 • 2 Khuyên cấp 3 +15 1 OPT = 1 Khuyên cấp 3 +15 2 OPT tương đương.
 • 2 Khuyên cấp 3 +15 2 OPT = 1 Khuyên cấp 3 +15 3 OPT (chọn 1 trong các OPT của 2 khuyên trước).

Đổi OPT cho Khuyên cấp 3 (Honor)

 • 1 Khuyên cấp 3 +15 OPT cần thiết (dùng để thay thế OPT đang có)

Rare Item Ticket 3:

 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 1 OPT tự chọn.
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 2 OPT tự chọn.
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT tự chọn.
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn.

Rare Item Ticket 4:

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option rank 1 của Radiance (cấp II)
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III.
 • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4
 • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.

Rare Item Ticket 12 sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (theo cấp số nhân)

 • 0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12.

Đổi RR12

 • 1 Seed 10 bất kỳ = 3 RR12 (không thể đổi ngược lại).

Đổi OPT ngựa ma (Ghost Horse)

 • Đổi OPT của Ngựa 1 OPT trắng - 1 Ngựa 1 OPT trắng bất kỳ
 • Đổi 1 OPT của Ngựa 2 OPT trắng - 2 Ngựa 1 OPT trắng bất kỳ.
 
Đổi OPT thuộc tính cho Wing 4 bằng RR4
 • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.
 • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.

Đồ Ruud: 

 • Set Ruud 1 qua class khác - 75.000 Ruud.
 • Set Ruud 1 qua class Slayer - 200.000 Ruud
 • Set Ruud 2 qua class khác - 150.000 Ruud
 • Set Ruud 3 qua class khác - 300.000 Ruud.
 • Set Ruud 4 qua class khác - 450.000 Ruud.
 • Set Ruud 5 qua class khác - 600.000 Ruud.
 • Set Ruud 6 qua class khác - 750.000 Ruud.
 • Vũ khí Ruud 1 qua class khác - 50.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 1 qua class Slayer - 100.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 2 qua class khác - 100.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 3 qua class khác - 200.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 4 qua class khác - 300.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 5 qua class khác - 450.000 Ruud
 • Set Ruud 5 + 15 bất kỳ = 4 cục up Set Ruud 6 và 1 cục up Vũ khí 5. (4 cục up set 6 và 1 cục up vũ khí 5 chỉ dùng để nâng cấp đồ, không được phép giao dịch mua bán. Khi quy đổi, các bạn cần có sẵn set 5, vũ khí 4 và jewel để BQT nâng cấp lên set 6 và vũ khí 5.)

Vũ Khí Rồng:

 • AA1 qua class tương ứng - 1 cây AA1 bất kỳ
 • AA2 qua class tương ứng - 1 cây Ruud 2 bất kỳ

Đồ Socket:

 • Đồ socket bất kỳ qua class tương ứng - 50b/1 món
 • Đổi opt của seed socket bất kỳ - 1 seed 8/10 seed
 • Tách seed xuống 2 seed thấp hơn - Tách 5 seed phí là 1 seed 8.
 • Đổi đồ Socket của các class khác qua Slayer - 1 seed 7 / 1 món.

Pentagram:

 • Đổi hệ Radiance: 150b
 • Đổi PVP<->PVM
 • 1 Rank - Errtel rank 2 10-10
 • 2 Rank - Errtel rank 3 10-10-10
 • Đổi hệ kháng rank 2: 
 • Rank 2 của slot tương ứng và hệ kháng cần đổi 10-10.
 • Đổi loại sách: 200b

WING 3

 • Wing +0 -> +12: 1 seed sphere 7 hoặc 50b
 • Wing +13 -> + 15: 1 seed sphere 8 hoặc 100b

WING 4 - 1 OPT

 • Đối với các Wing OPT lởm (3%) - phí đổi là wing 4 + tương đương (ví dụ đang có wing 4 ELF +15 + HP đổi sang Wing 4 DW + 15 +HP, phí đổi là Wing 4 +15 bất kỳ). Đối vói wing +15 có thể sử dụng 4 seed level 10 để quy đổi.
 • Đối với các Wing OPT 5% trở lên:
 • Wing 7% sẽ giảm xuống 5%.
 • Wing 6% giảm xuống 3%.
 • Wing 5% giảm xuống 3% + 1 Wing 4 bất kỳ.

WING 4 - 2 OPT

 • Đối với các Wing 4 có OPT dưới 7% - phí đổi là 2 Wing 4 +15, 1 trong 2 wing 4 cần phải của class cần thiết.
 • Đối với các Wing 4 có OPT 7% - phí đổi là 2 Wing 4 +15, 1 trong 2 wing 4 cần phải của class cần thiết và 3 Seed Sphere cấp độ 10. Hoặc giảm 1 cấp độ của OPT trên 7% và kèm theo 1 Wing 4 +15 của class cần thiết.
 • Up OPT tím của set Ruud (Mastery Bonus) (đã kết thúc)

Up OPT tím của set Ruud (Mastery Bonus) - đã kết thúc

Lưu ý:

 • Không tiếp nhận đổi Vũ Khí Rồng cấp 1 và 2 từ ngày 16.05
 • Không đổi OPT cho Wing 4.
 • Không đổi OPT cho Radiance.
 • Chỉ có thể đổi loại sách cấp độ 300 trở lên cho nhau
 • Đổi Set Ruud hoặc Vũ khí kèm OPT tím phí sẽ cao hơn và cần thêm Mystone. OPT tím cấp 1 = 10 Mystone/1 món, Cấp 2 = 20 Mystone/1 món, Cấp 3 = 50 Mystone/1 món.
 • Phí đổi Vũ khí Ruud và Set Ruud 3 trở lên không được tách ra (ví dụ 200k thì cần 1 cục nguyên 200k ruud).

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cập nhật ngày 27.02:

 • 1 Seed 10 bất kỳ = 3 RR12 (không thể đổi ngược lại).

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...