Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Thông tin sự kiện ingame giai đoạn 1 (28.05 – 01.07)

Recommended Posts

Không giới hạn số lần tham gia sự kiện. Kết thúc giai đoạn 1 sẽ có thay đổi vì mở hệ thống Ruud.

Sẽ chỉ có 2 tầng sự kiện (BC, DV, CC)

  • Cấp độ 50 – 399: Tầng 1
  • Cấp độ 400 – 599: Tầng 2

Blood Castle

Devil Square

Chaos Castle

Phù Thủy

Rồng Vàng

0:30

12:30

0:00

12:00

0:00

1:30

0:30

1:30

13:30

1:00

13:00

2:00

3:30

2:30

2:30

14:30

2:00

14:00

8:00

9:30

8:30

3:30

15:30

3:00

15:00

10:00

11:30

10:30

4:30

16:30

4:00

16:00

12:00

13:30

12:30

5:30

17:30

5:00

17:00

14:00

15:30

14:30

6:30

18:30

6:00

18:00

16:00

17:30

16:30

7:30

19:30

7:00

19:00

18:00

19:30

18:30

8:30

20:30

8:00

20:00

19:00

21:30

20:30

9:30

21:30

9:00

21:00

20:00

23:30

22:30

10:30

22:30

10:00

22:00

21:00

 

 

11:30

23:30

11:00

23:00

22:00

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...