Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Thông tin Boss máy chủ Danh Vọng

Recommended Posts

Boss Season 6

Boss

Nightmare

Kundun

Selupan

Medusa

Hồi sinh

24h

6h

1h

21h00 hàng ngày

Drop

Đồ Thần/EXL

Giáp EXL 380/ Đồ Thần /Jewel

Đồ Socket

Jewel/Vũ Khí Rồng/Đồ Thần


Boss Season 12

Boss

Lord Silvester

Core Magrify

Lord Of Ferea

Nix

Hồi sinh

24h

24h

12 - 24h

24h

Drop

Sách Thuôc Tính / Giáp EXL 400 (xBA)

Sách Thuôc Tính / Giáp EXL 400 (xBA) / Pet Muun (Griff, Pawn, Repen)

Sách Thuộc Tính / Linh Thạch +2->4 / Pet Muun Hero, Bell

Vũ Khí Rồng / Sách Thuôc Tính / Pet Muun Hero, Bell

    Lưu ý: Đồ Ruud chưa PA (BA Soul) sẽ xuất hiện ở các boss tại giai đoạn 3

Boss Season 13

Boss

God Of Darkness

Hồi sinh

12h (Thay đổi sau lần bảo trì 13.08.2020)

Drop

Golden Sentence / Garuda Flame / Sách Thuộc Tính / Errtel of Radiance

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...