Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Thông tin chi tiết về các sub-server

Recommended Posts

Khi bắt đầu khai mở máy chủ Danh Vọng sẽ có 3 sub-server. Trong quá trình vận hành, nếu số lượng người chơi tăng sẽ điều chỉnh và bổ sung thêm các sub PVP.

 

TÊN SUB-SERVER

THỂ LOẠI

EXP/DROP

ONLINE GP

CHÚ THÍCH

SUB-SERVER 1,2,4,5,6

PVP

100%

15 phút/1GP

 

SUB-SERVER 3

NONPVP

80%

15 phút/1GP

 

SUB-SERVER 7

PVP

100%

15 phút/1GP

Không offlevel

SUB-SERVER 8

PVP

100%

15 phút/1GP

Không offlevel
Drop ngọc từ kanturu

SUB CRY WOLF

PVP

100%

15 phút/1GP

 

EVENT/MARKET

Buôn Bán/Sự Kiện

100%

Không được GP

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...