Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Cách kiếm điểm GP

Recommended Posts

Người chơi càng online và tham gia các hoạt động nhiều sẽ càng kiếm được nhiều điểm GP hơn. Điểm GP có thể dùng để mua 1 số vật dụng tại xshop mục GP.

  • Tham gia sự kiện BC/DV/CC/Gaion/Dopple - 4GP
  • Ném box kundun - 1 GP
  • Online - từ 15 đến 30 phút 1 GP (tùy vào sub server)
  • Tham gia các event của BQT LifeMU

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...