Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Một số lệnh thường dùng

Recommended Posts

Lệnh

Chức năng

/offlevel

Cắm máy ủy thác (ra spot, cài auto và đánh lệnh offlevel)

/offtrade

Mở cửa hàng không cần treo máy (Event và Loren Market)

/gpost

Chat liên sv

/post

Chat tại sv đang chơi

/addstr

Tăng điểm sức mạnh

/addagi

Tăng điểm nhanh nhẹn

/addvit

Tăng điểm thể lực

/addene

Tăng điểm năng lượng

/addcmd

Tăng điểm mệnh lệnh

/requests <on|off>

Từ chối yêu cầu party, trade, dual

/dcfriend <tennhanvat> <matkhau>

Kích nhân vật khỏi máy chủ (cần thực hiện tại cùng sv)

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...