Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Boss Medusa (Danh Vọng)

Recommended Posts

boss medusa lifemu.jpg
 
Tăng Drop Boss Medusa
  • 90% vật phẩm (jewel, đồ thần, AA)
  • 10% Zen
Xuất hiện cố định vào lúc 21h00 hàng ngày và biến mất sau 60 phút ở toàn bộ các sub-server tại 1 trong 4 khu vực có tọa độ sau:
  • 50-103 -> 57-114
  • 127-162 -> 136-171
  • 149-10 -> 162-19
  • 178-114 -> 184-129
Sẽ có hiệu lực từ ngay sau bảo trì

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...