Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Mở sub-server 9 dung lượng 400

Recommended Posts

Do tình hình cuối tuần dự kiến số lượng online sẽ cao hơn bình thuờng, trong 15 phút nữa sẽ mở thêm sub-server 9.
Sub-server 9 sẽ tương đương với sub-server 7.
  • PVP
  • Có thể offlevel, Drop jewel từ kanturu trở lên.
  • Không có Kundun7.
  • Quỷ sẽ không PT được.
  • Giới hạn PK tối đa - 50 lần sẽ phải rửa tội mới cố thể pk tiếp.
 
 
 
 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...