Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Thông tin sự kiện ingame (BC, DV, CC, Phù Thủy, Rồng Vàng)

Recommended Posts

Ruud sẽ xuất hiện từ tầng 2 trở lên

Giới hạn sự kiện:

 • Blood Castle: 6
 • Devil Square: 6
 • Imperial Fort (Gaion): 6
 • Chaos Castle: 6

Devil Square sẽ tăng lên 25 người 1 chuyến

Gaion giảm 50% time chờ và time đánh

Các tầng sự kiện

 • Tầng 1: Cấp độ 50 – 399
 • Tầng 2: Cấp độ 400 – 599
 • Tầng 3: Cấp độ 600 – 699
 • Tầng 4: Cấp độ 700 – 799
 • Tầng 5: Cấp độ 800 – 899
 • Tầng 6: Cấp độ 900 – 999

Blood Castle

Devil Square

Chaos Castle

Phù Thủy

Rồng Vàng

0:30

15:30

0:00

15:00

 

1:30

0:30

1:30

16:30

1:00

16:00

2:00

3:30

2:30

2:30

17:30

2:00

17:00

8:00

9:30

8:30

3:30

18:30

3:00

18:00

10:00

11:30

10:30

4:30

19:10

4:00

18:50

12:00

13:30

12:30

5:30

19:40

5:00

19:20

14:00

15:30

14:30

6:30

20:10

6:00

19:50

16:00

17:30

16:30

7:30

20:40

7:00

20:20

18:00

19:30

18:30

8:30

21:10

8:00

20:50

19:00

21:30

20:30

9:30

21:40

9:00

21:20

20:00

23:30

22:30

10:30

22:10

10:00

21:50

21:00

 

 

11:30

22:40

11:00

22:20

22:00

 

 

12:30

23:10

12:00

22:50

 

 

 

13:30

23:40

13:00

23:20

 

 

 

14:30

 

14:00

23:50

 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...