Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Thông tin về hệ thống socket, các loại seed sphere và bonus socket tại LifeMU

Recommended Posts

Giới hạn giai đoạn 1: Max Seed Sphere level 5
  • Đồ 380: Drop tại Raklion (Random 1-5 Socket)
  • Đồ 400: Drop tại boss Selupan (Random 1-5 Socket). Selupan Drop cả đồ 380 và 400.

Jewel of Socket: Tỷ lệ 20% đập lên 1 socket (update tháng 01.2021)

Tại bảng bên dưới mọi người có thể tham khảo hệ thống seed sphrere và Opt bonus khi sử dụng socket (nếu đáp ứng đủ yêu cầu)

seed option.png

Seed bonus.png

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ví dụ về 3 món Socket cần thiết để kích đủ 2 dòng Bonus

image.png

1. Vũ khí khảm đủ 1 LỬA, 1 SÉT, 1 BĂNG

image.png

 

2. 2 món đồ khảm đủ 3 NƯỚC, 3 GIÓ và 3 ĐẤT

 

 

image.png           image.png     

Còn nếu ai cần kích 1 dòng thì 1 vũ khí + 1 đồ (khiên) là đủ!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...