Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Hướng dẫn cách nâng cấp Seed Sphere

Recommended Posts

1. Nguyên liệu cần thiết: 2 Seed Sphere cùng level và Sphere Upgrade Rune (Rune tím)

2. Gặp NPC Seed Master ở làng Elbeland tọa độ 46 - 243

image.png

3. Ấn vào NPC, chọn dòng thứ 6

image.png

4. Chuột phải vào seed muốn nâng cấp (sẽ nằm ở ô bên trái). Seed làm nguyên liệu ở ô bên phải.

5. Nhấn Combining và hưởng thành quả!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
  • Create New...