Jump to content
Diễn đàn LifeMu
LifeMU

Hướng dẫn về hệ thống Ruud, Đồ Ruud và cách kiếm Ruud

Recommended Posts

Ruud - một loại tiên tệ mới trong các phiên bản Season 11 trở lên, dùng để mua các vật phẩm như Set Thần Ruud và Vũ Khí Ruud (từ 2 đến 3 OPT). Điểm Ruud bạn có thể xem tại hòm đồ, bên dưới Zen.

img-09-02.jpg

Kiếm Ruud thế nào?

Ruud có thể kiếm được thông qua việc mở các Mastery Box. Người chơi có thể kiếm những Box này sau khi tham gia và giành chiến thắng các sự kiện như Blood Castle, Chaos Castle, Devil Square, Illusion Temple, Doppelganger và Gaion. Sau khi giành chiến thắng tại các sự kiện trên, các Mastery Box sẽ được trao vào hòm Gremory Case (nhấn phím K) để mở. Vật phẩm tại đây sẽ tồn tại trong 1 thời gian, bạn cần phải dùng trước khi chúng hết hạn.

Có 3 loại Mastery Box khác nhau - Minor, Standard và Greater. Bạn càng đạt thứ hạng cao ở Event, càng nhận được Box cao. Box càng xịn, số Ruud nhận được càng lớn

Mastery Box Minor

Mastery Box Standard

Mastery Box Greater

300 – 500 Ruud

600 – 1000 Ruud

1000 – 1700 Ruud

1ruud_minor.png

ruud_standard.png

ruud_greater.png

 

Mua và giải phong ấn đồ Ruud 

Khi có đủ số lượng Ruud, bạn có thể đến gặp NPC Priest James và mua vật phẩm cần thiết.

Tọa độ của NPC Priest James

 • Event Square (217.62)
 • Elbeland Town (32.239)

Trong danh sách những vật phẩm này bao gồm các đồ BA Soul (đồ Ruud chưa giải phong ấn), vũ khí Ruud (2 đến 3 OPT exl, random) và các nguyên liệu cần thiết để nâng cấp chúng lên các Cấp độ tiếp theo. Mỗi 1 class sẽ có danh sách vật phẩm có thể mua khác nhau. Những nguyên liệu để nâng cấp set Ruud không thể sử dụng ngay mà cần sử dụng Máy Quay Chaos (Chaos Goblin) nhằm tạo thành đồ hoàn chỉnh. Trong giai đoạn 2, có 3 loại đồ Ruud như sau: Bloodangel, Darkangel và Holyangel

 

Bloodangel Mastery Set

Để giải phong ấn đồ Ruud, người chơi cần kiếm được Ancient Hero's Soul. hero_soul.png

Để quay được Ancient Hero's Soul, cần có đồ thần +11 thuộc một trong các loại ở bảng bên dưới (lưu ý, chỉ sử dụng được quần áo, khiên, ring pendant và vũ khí sẽ không quay được).

Nguyên liệu

Yêu cầu

Tỷ Lệ

Kết Quả

Vicious - Hyon

Enis - Anubis

Aruan - Gywen

Gaion - Muren

Broy - Agnis

Semenden - Chrono

Vega - Chamer

Akhir - Carthy

Camill - Inas

+11 trở lên

80%

hero_soul.png

 

Sau khi xoay thành công Ancient Hero's Soul, người chơi có thể sử dụng chúng để giải phong ấn Set Ruud 1 đã mua tại NPC Priest James (dòng đầu tiên ở máy quay Chaos). Món Ruud khi giải phong ấn sẽ nhận được OPT bất kỳ. Khi mặc đủ set Ruud 1 (4 món), sẽ kích các OPT sau:

2 món
3 món
Đủ bộ
Increase Skill Damage +25
Increase Strength +50
Double damage chance +10%
Increase Damage +50
Increase Critical Damage +30
Increase Excellent Damage +30
Ignore Enemy's Defense +5%
Increase all Stats +10
Increase Base Defense +20
Increase Critical Damage Chance +15%
Increase Excellent Damage Chance +15%

Darkangel Mastery Set

stone_shard.png Khi có đồ Ruud 1 (aBA) đã giải phong ấn, bạn có thể ép lên set Ruud 2 (aDA). Để làm được điều này, cần mua Sealed Stone Shard tại NPC Priest James. Yêu cầu và nguyên liệu để xoay lên set Ruud 2:

 • Đồ Ruud 1 (aBA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x10
 • Jewel of Soul x10
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Sealed Stone Shard

Các OPT của set Ruud 2 (aBA) như sau:

2 món
3 món
Đủ bộ
Increase Skill Damage +30
Increase Strength +70
Double damage chance +15%
Increase Damage +75
Increase Critical Damage +35
Increase Excellent Damage +50
Ignore Enemy's Defense +7%
Increase all Stats +15
Increase Base Defense +30
Increase Critical Damage Chance +18%
Increase Excellent Damage Chance +18%

Holyangel Mastery Set

holyangel_soul.png  Khi có đồ Ruud 2 (aDA), bạn có thể ép lên set Ruud 3 (aHA). Để làm được điều này, cần mua cục Holyangel Soul tại NPC Priest James. Yêu cầu và nguyên liệu để xoay lên set Ruud 3:

 • Đồ Ruud 2 (aDA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Holyangel Soul

Các OPT của set Ruud 3 (aHA) như sau:

2 món
3 món
Đủ bộ
Increase Skill Damage +35
Increase Strength +90
Double damage chance +18%
Increase Damage +100
Increase Critical Damage +40
Increase Excellent Damage +70
Ignore Enemy's Defense +9%
Increase all stats +20
Increase Base Defense +40
Increase Critical Damage Chance +20%
Increase Excellent Damage Chance +20%

Soul Mastery Set

Khi có đồ Ruud 3 (aHA), bạn có thể ép lên set Ruud 4. Để làm được điều này, cần mua cục Awakening tại NPC Priest James. Yêu cầu và nguyên liệu để xoay lên set Ruud 4:

 • Đồ Ruud 3 (aHA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Awakening

Các OPT của set Ruud 4 như sau:

2 món
3 món
Đủ bộ
Increase Skill Damage +40
Increase Strength +100
Double damage chance +18%
Increase Damage +125
Increase Critical Damage +45
Increase Excellent Damage +90
Ignore Enemy's Defense +9%
Increase all stats +25
Increase Base Defense +50
Increase Critical Damage Chance +20%
Increase Excellent Damage Chance +20%
Increase Triple Damage +2%

Blue Eye Mastery Set

Khi có đồ Ruud 4, bạn có thể ép lên set Ruud 5. Để làm được điều này, cần mua cục Cold Marriage tại NPC Priest James. Yêu cầu và nguyên liệu để xoay lên set Ruud 5:

 • Đồ Ruud 4 +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Cold Marriage

Các OPT của set Ruud 5 như sau:

2 предмета
3 предмета
Полный комплект
Increase Skill Damage +45
Increase Strength +110
Double damage chance +18%
Increase Damage +150
Increase Critical Damage +50
Increase Excellent Damage +110
Ignore Enemy's Defense +9%
Increase all stats +30
Increase Base Defense +60
Increase Critical Damage Chance +20%
Increase Excellent Damage Chance +20%
Increase Triple Damage +4%

Darkangel Weapon

anvil.pngTại shop NPC Priest James, cũng bán các loại Vũ Khí Ruud 1 (xBA). Những vũ khí này bạn cũng có thể nâng cấp lên Vũ Khí Ruud 2 (xDA)

Nguyên liệu cần thiết:

 • Vũ Khí Ruud 1 (xBA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Darkangel Anvil

 

Holyangel Weapon

Khi có Vũ Khí Ruud 2 (xDA), bạn có thể nâng cấp lên Vũ Khí Ruud 3 bằng cách sử dụng Holyangel Anvil.

Nguyên liệu cần thiết:

 • Vũ Khí Ruud 2 (xDA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Holyangel Anvil

Soul Weapon

Khi có Vũ Khí Ruud 3 (xHA), bạn có thể nâng cấp lên Vũ Khí Ruud 3 bằng cách sử dụng Soul Anvil.

Nguyên liệu cần thiết:

 • Vũ Khí Ruud 3 (xHA) +11 OPT 16
 • Jewel of Bless x30
 • Jewel of Soul x30
 • Jewel of Chaos x1
 • Jewel of Creation x1
 • Soul Anvil

Mysterious Stone

Nhờ có Mysterious Stone, người chơi có thể thêm Luck vào các Set Ruud và thay đổi OPT Increase all stats. Hơn thế nữa, nếu may mắn bạn sẽ đập được OPT Bonus Tím (Mastery Bonus Option) - Damage Reduction +25, +50, +75

Ngoài ra, nếu sử dụng Mysterious Stone vào Vũ Khí Ruud, có cơ hội nhận được 3 OPT EXL và LUCK.  Hơn thế nữa, nếu may mắn bạn sẽ đập được OPT Bonus Tím (Mastery Bonus Option) - Increase All Stats +10, +25, +40. 

Lưu ý: Thông tin về đồ Ruud 6 sẽ được cập nhật trong các giai đoạn sau.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

×
×
 • Create New...